Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Vũ Đoài

Vũ Thư - Thái Bình